113.90 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
205.30 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α