45.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
67.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός μπλε 120L

45.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός μπλε 240L

67.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός πράσινος 120L

45.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός πράσινος 240L

67.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α