50.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
75.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός μπλε 120L

50.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός μπλε 240L

75.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός πράσινος 120L

50.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Είδη Καθαρισμού & Υγιεινής

Kάδος απορριμμάτων πλαστικός πράσινος 240L

75.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α