26.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
37.93 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α