26.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
37.82 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α