30.88 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
46.99 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
41.96 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
28.33 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α