10.95 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
12.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
15.10 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α