5.72 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα βαθιά 33,5cm

11.51 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα βαθιά 39cm

13.48 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα βαθιά 44cm

16.96 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα βαθιά 50cm

20.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα βαθιά 58cm

31.49 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα τρυπητή 40cm

10.98 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα τρυπητή 45cm

12.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα τρυπητή 50cm

16.33 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Κουτάλες - πηρούνες

DeBuyer Κουτάλα τρυπητή 58,5cm

24.01 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α