5.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
5.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α