5.40 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
5.40 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α