44.97 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
7.12 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
8.58 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
4.34 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
25.31 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
9.58 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
32.27 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
4.53 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
17.78 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Μαχαίρια κρέατος

ICEL Μαχαίρι ζαμπόν 24cm μαύρο

16.86 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Μαχαίρια κρέατος

ICEL Μαχαίρι ζαμπόν 3cm μαύρο

18.73 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
14.57 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α