5.45 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
6.18 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
5.49 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
5.46 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
5.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
32.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
10.35 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
35.52 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
6.27 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
6.21 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α