20.62 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
29.59 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α