23.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
52.99 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α