20.15 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
13.60 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
21.30 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
14.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α