11.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
13.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
7.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
8.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
10.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
13.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
24.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
29.40 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.90 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.10 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
4.40 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α