23.10 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.25 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
3.30 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α