Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 1000ml

13.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 142ml

4.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 242ml

4.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 301ml

4.90 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 364ml

7.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 472ml

9.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Bar

Σέσουλα inox 68ml

3.65 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
8.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.25 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
2.80 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
10.95 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α