1.64 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.64 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
14.36 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
14.36 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α