81.20 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
125.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α