3.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
4.70 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
1.64 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ Phobos Marrone Le Coq Porcelaine Ø18cm x 8.5cm

15.00 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ Phobos Marrone Le Coq Porcelaine Ø6.5cm x 4.5cm

4.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ Phobos Marrone Le Coq Porcelaine Ø8.5cm x 4.5cm

5.25 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ βαθύ Phobos Marrone Le Coq Porcelaine Ø18cm x 4.5cm

13.25 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ στοιβαζόμενο Ivory 14cm

2.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ στοιβαζόμενο Ivory 7cm

1.45 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ στοιβαζόμενο Midnight 14cm

2.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ στοιβαζόμενο Midnight 7cm

1.45 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α

Εξοπλισμός Σερβιρίσματος

Μπολ στοιβαζόμενο Sahara 14cm

2.85 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α