100.75 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α
112.50 δεν περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α